::Pismo Święte :: Czytania :: Katechizm :: Mszał Rzymski :: Liturgia godzin ::

 
:: STRONA GŁÓWNA
:: OGŁOSZENIA
:: KANCELARIA
:: MSZE ŚWIĘTE
:: NABOŻEŃSTWA
:: HISTORIA PARAFII
:: O PATRONIE
:: KALENDARIUM
:: ZASIĘG PARAFII
:: CMENTARZ BRÓDZIEŃSKI
:: PIELGRZYMKI
:: GALERIA
:: WAŻNE STRONY
 
 
:: KAPŁANI
:: SIOSTRY EUCHARYSTKI
:: CHÓR
:: KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
:: LEGION MARYI
:: BIELANKI
:: SCHOLA
:: MINISTRANCI
:: CARITAS
:: SKLEPIKKANCELARIA PARAFIALNA

adres parafii: ul. Św. Wincentego 81, 03-530 Warszawa
tel: 22 679-08-55
e-mail: kancelaria@parafiawincentegoapaulo.pl

poniedziałek: 16.30-18.00
środa:16.30-18.00
sobota: 9.00-10.00

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, adres zamieszkania),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowanie,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki (cywilno-prawne- tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia kapelan szpitala),
 • zgoda na pogrzeb katolicki z parafii gdzie zmarły mieszkał.

W naszej parafii wszelkie formalności związane z pogrzebem załatwiamy w Zarządzie Cmentarza Bródzieńskiego- 03- 530 Warszawa, ul. Św. Wincentego 83;

(pn, wt, cz, pt w godz.: 8.00-15.00; śr w godz.: 10.00-17.00)