1. Tradycyjne błogosławieństwo pojazdów i kierowców związane ze wspomnieniem Św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących odbędzie się po każdej Mszy Św. w przyszłą niedzielę – 24 lipca.

  1. W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy wspomnienia:

w piątek – Św. Marii Magdaleny

w sobotę – Św. Brygidy – Zakonnicy, patronki Europy


ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć związek małżeński:

Paweł Najdowski – kawaler z par. tut.

Dominika Gryszko – panna z par. tut.

Zapowiedź druga

Jeśli istnieją jakieś przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy wymienionymi narzeczonymi, należy je przedstawić miejscowym duszpasterzom.