Legion Maryi

„Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy.” (Pnp 6,10)

Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy za zgodą Kościoła związali się w grupę bojową, pod przemożnym przewodnictwem Maryi Niepokalanej, Wszechpośredniczki wszystkich łask (która jest piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońca, a przeciw szatanowi i jego zastępom – groźna jak zbrojne zastępy) by wspierać nieustannie Kościół w walce przeciw światu i jego ciemnym mocom.”

Legion Maryi miał bardzo skromny początek, nie był wymyśloną, lecz powstałą jakby samorzutnie organizacją. Ani reguła, ani styl pracy nie były uprzednio ustalone. Pierwsza grupa Legionu Maryi powstała w Dublinie w Irlandii 7 września 1921 r. w przeddzień Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i nosiła nazwę „Matki Bożej Miłosierdzia”. Legion Maryi założony został przez grupę ludzi świeckich wraz z Frankiem Duffem, który jest głównym autorem „Oficjalnego Podręcznika Legionu Maryi” przetłumaczonego na 50 języków. Na początku 1998 r. arcybiskup Dublina Desmond Connel rozpoczął proces beatyfikacji założyciela ruchu. Legion Maryi rozwijał się bardzo dynamicznie, gdyż poza Irlandią w roku 1928 powstały pierwsze grupy w Anglii, a obecnie na całym świecie. Do Polski Legion Maryi dotarł w 1947 r. Delegatem z Irlandii jest polski oficer Antoni Kaszczuk, który w czasie wojny znalazł się w Irlandii. Po powrocie do kraju w 1948 r. założył kilka grup, które w niedługim czasie, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiały zawiesić swą działalność. Dopiero na początku lat osiemdziesiątych ruch mógł wrócić do Polski. W listopadzie 1999 roku Episkopat Polski wybrał kierownika duchowego Legionu Maryi w osobie Ks. Dr Janusza Węgrzeckiego. Opiekunem duchowym mianowany został płocki biskup pomocniczy Roman Marcinkowski. W Polsce Legion Maryi obecny jest w 21 diecezjach.

Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków, przez modlitwę i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłańskim. Zadaniem tego dzieła jest zmiażdżenie głowy węża i rozszerzenie Królestwa Bożego. Ruch stoi do dyspozycji biskupa diecezjalnego i księdza proboszcza jako praktyczna pomoc duszpasterska w każdej pracy społecznej. Legioniści nie mogą podejmować pracy w parafii bez zgody ks. proboszcza lub biskupa ordynariusza. Legion dąży szczególnie do zgłębienia wielkiej pokory, doskonałego posłuszeństwa Maryi, do naśladowania jej anielskiej łagodności i nieustannej modlitwy, do praktykowania Jej wszechstronnego umartwienia, nieskalanej czystości i bohaterskiej cierpliwości, do zdobycia Jej niebiańskiej mądrości i Jej miłości Boga, aż do samoofiary, ale przede wszystkim do przeżycia Jej wiary. Podstawowa pobożność Legionu odzwierciedla się w jego modlitwach. Legion jest ugruntowany na wierze w Boga i na miłości Boga do Jego dzieci. Z podporządkowania się Bogu wypływa nabożeństwo Legionu do Maryi – tego niewypowiedzianego cudu najwyższego (Pius IX). Legion ma nieograniczone zaufanie do Maryi, jest bowiem świadom, że moc Maryi z Bożego postanowienia, nie ma granic. On obdarzył Ją wszystkim, czym tylko mógł. Maryja otrzymała obficie to wszystko, co mogła przyjąć. Bóg uczynił Ją dla nas szczególnym narzędziem łaski. Legion jest przesiąknięty tą wiarą w pośrednictwo Maryi i tę tajemnicę uczynił przedmiotem szczególnego nabożeństwa. Pierwotnym obowiązkiem Legionu jest dawanie dobrego przykładu i praca dla pogłębienia czci Bogarodzicy. Legion może to osiągnąć jedynie przez swoich członków, dlatego apeluje do każdego z nich, by w tym dziele uczestniczył przez poważne rozważanie i gorliwe ćwiczenia. Ruch ten jest czynny i dlatego dociera wszędzie. Przylgnął on całą siłą miłości do Maryi i stawia sobie za zadanie wypełnić serca wszystkich braci tą miłością.

Członkowie wspólnoty szczególnie pragną naśladować pokorę Maryi, Jej posłuszeństwo, odważną i pełną oddania miłość do Boga i Jej wiarę. Najważniejsze dla legionisty są: świadome posłuszeństwo Duchowi Świętemu oraz nabożeństwo do Maryi, z którą Duch Święty działa w nierozerwalnej jedności.

Papież Pius XI do Legionu Maryi 16-09-1933 r.
„Udzielamy specjalnego błogosławieństwa wspaniałemu i świętemu dziełu – Legionowi Maryi. Nazwa tego dzieła mówi sama za siebie. Obraz Maryi Niepokalanej na jego sztandarach, świadczy o wznioslych i świętych rzeczach. Błogosławiona Dziewica jest Matką Zbawiciela a także nas wszystkich matką. Ona współdziała w dziele naszego zbawienia, gdyż stała się matką naszą pod Krzyżem. Modlę się za was, abyście z jeszcze większą gorliwością spełniali apostolat modlitwy i czynu, który przedsięwzięliście. Gdy tak będziecie postępowali, Bóg uczyni was współpracownikami dzieła zbawienia. Tą drogą najlepiej okażecie Zbawicielowi swoją wdzięczność.”

Jan XXIII do Legionu Maryi na całym świecie
Kierujemy nasze ojcowskie uczucia dla coraz bardziej obfitującego w owoce drogocennego dzieła, udzielamy z całego serca specjalnego błogosławieństwa apostolskiego.”

Jan Paweł II w 1996 r. Legionowi Maryi Ruchu Apostolstwa Świeckich udzielił apostolskiego błogosławieństwa: „Z serca błogosławię jego członkom na drodze służby Kościołowi i własnego uświęcenia.”

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 16.30.

Wspólnotą Legionu Maryi opiekuje się ks. Kamil Prus