Rodziny Szensztackie

  1. Historia Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu

 

Historia Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu jest znakiem, że Maryja pragnie być dzisiaj coraz bliżej ludzi. W tym celu posługuje się tymi, którzy z wiarą podejmują działania apostolskie.

Inicjatorem Apostolatu, był Sługa Boży Jan Pozobon (1904-1985) Brazylijczyk, ojciec rodziny i diakon stały.

W 1950 roku otrzymał od siostry szensztackiej obraz Matki Trzykroć Przedziwnej w oprawie nawiązującej kształtem do sanktuarium szensztackiego. Zainspirowany słowami o. J. Kentenicha, które usłyszał w 1948r. „Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie godne miejsce w waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one małymi sanktuariami, w których ten cudowny obraz będzie promieniował  łaskami i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny i świętymi członkowie rodziny…”, zanosił obraz do rodzin i zachęcał do wspólnej modlitwy.

Inicjatywa ta była wkładem  Rodziny Szensztackiej w Brazylii w trwający wówczas Rok Święty. Obraz który ważył około 10 kg Pozobonn nosił na własnych barkach. Jego misja cieszyła się szacunkiem i akceptacją. Uczestnicy modlitewnych spotkań wierząc w orędownictwo Maryi u Boga, często prosili Ją :”Wróć do nas”.

Po pewnym czasie powstały grupy rodzin przyjmujące wielokrotnie Maryję. Praktyka okazała się bardzo owocna. Matka Boża uczyła, jak codzienność przenikać duchem Ewangelii, jak kształtować rodziny, by stawały się domowym Kościołem, wspólnotami życia i miłości.

Obraz, który nosił Jan Pozobon, został nazwany AUXILIAR. Wykonano jego małe kopie, które nawiedzały kolejne kręgi rodzin. Tak zrodziła się obecna forma Apostolatu.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu rozwija się w 120 krajach na całym świecie. W Polsce istnieje ponad 3500 kręgów, w Europie około 15000.

Podejmując myśl Św. Jana Pawła II o potrzebie apostolstwa oraz w poczuciu odpowiedzialności za duchowe dziedzictwo Europy i nową ewangelizację, członkowie Apostolatu z państw europejskich, po trzyletnim przygotowaniu, ukoronowali 8 września 2012r Matkę Trzykroć Przedziwną w Jej pielgrzymującym wizerunku Auxiliar na Królową Nowej Ewangelizacji Europy. Uroczystości przewodniczył ks. Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.

Koronacja była zewnętrznym wyrazem aktu oddania całej Europy Maryi i prośbą by Ona jako Królowa Europy wstawiła się i umocniła wierność chrześcijańskim korzeniom na tym kontynencie, by na nowo zrodziła Jezusa w sercach Europejczyków. Poszczególne Parafie włączają się w ten akt poprzez nałożenie koron na kapliczki Pielgrzymującej Matki Bożej.

  1. Jak założyć Krąg Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu?

ETAPY POWSTAWANIA NOWEGO KRĘGU

  1. Osoby, które poznały Apostolat i chciałyby założyć krąg, powinny porozmawiać o tej inicjatywie z ks. Proboszczem, aby uzyskać Jego zgodę. Jest to warunek konieczny do formalnego założenia kręgu.
  2. Informacje o podjętych staraniach wraz ze zgodą ks. Proboszcza, kontaktem do osoby odpowiedzialnej za krąg oraz wstępną lista rodzin lub osób, które chcą należeć do kręgu, należy przekazać do Krajowego Sekretariatu ( Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej Centrum Ruchu Szensztackiego w Otwocku, ul. Czecha 9/11, 05-402 Otwock tel. 22 779 34 24, e-mail: pielgrzymujaca@szensztat.pl ). Z Sekretariatu otrzymamy obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.
  3. Rozpoczęcie peregrynacji może mieć uroczystą, modlitewną formę rozesłania kapliczki przez ks. Proboszcza.
  4. Obraz powinien być raz w miesiącu u każdej rodziny lub osoby. Pomocą w przeżywaniu nawiedzenia jest modlitewnik, który otrzymujemy wraz z Pielgrzymującą Matką.
  5. Przez kolejne miesiące Matka Boża, odwiedzając osoby tworzące krąg, może być niesiona także do innych osób. Jeżeli będzie taka potrzeba, można założyć nowy krąg. Jeżeli jednak okaże się ,że rodziny rezygnują z przyjmowania kapliczki, należy ją przekazać do Krajowego Sekretariatu.
  6. Zwyczajem członków kręgu jest uczestniczenie raz w miesiącu na wspólnej Mszy Św., na którą zabierają kapliczki Matki Bożej. Jest to okazja do wspólnej modlitwy, polecania Bogu przez ręce Matki Bożej rodzin należących do kręgu oraz środowisk w których żyją. Po Eucharystii jeśli jest taka możliwość odbywać się może adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólne spotkanie, agapa, podzielenie się doświadczeniami, nowymi inicjatywami.

 

Maryja przychodzi ciągle do ludzi jako Pielgrzymująca Matka Boga, żeby mogli doświadczać Jej matczynej pomocy i miłości. Nasz Kościół potrzebuje ożywienia wiary i apostolskiego działania.

Sw. Jan Paweł II, Castel Gandolfo 09.09,.2004r.

 

 

Informacje i koordynacja kręgów:

Krajowy Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej

Centrum Ruchu Szensztackiego w Otwocku,

  1. Czecha 9/11,

05-402 Otwock

tel. 22 779 34 24,

e-mail: mta.pielgrzymujaca@szensztat.pl