1. Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego Dekretem Biskupa Warszawsko-Praskiego z dnia 13 marca 2020 r. zostają wprowadzone regulacje prawne mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Msze święte w naszym kościele i kościele „Drewnianym” będą odprawiane w normalnym porządku, jednak na mocy Dekretu zostaje ograniczona  możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We Mszy świętej może brać udział maksymalnie 50 osób (uczestników, duchowieństwa i posługujących).

Korzystając z udzielonej przez Biskupa Dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. prosimy wszystkich oo pozostanie w domach i duchową łączność ze wspólnotą Kościoła poprzez korzystanie z Mszy świętych i innych modlitw transmitowanych przez radio, telewizję oraz Internet.


2. Wszystkie wspólne nabożeństwa, w tym Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, zostają zawieszone. Zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania w domu.


3. Zawieszone zostają wszystkie spotkania formacyjne, kursy, rekolekcje, pielgrzymki, oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.


4. Kancelaria parafialna, aż do odwołania będzie nieczynna. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.


5. W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP. Tego dnia przypada również 15 rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Seniora Henryka Hosera, pamiętajmy o modlitwie w Jego intencji.


6. Zapowiedzi Przedślubne:
– Patryk Kossowski – kawaler z parafii tutejszej i Sandra Błażejewska – panna z parafii Wniebowzięcia NMP w Głogowie
– Maciej Sylwester Jamrocha – kawaler z parafii tutejszej i Edyta Agnieszka Grajwoda – panna z parafii tutejszej
Jeżeli znane byłyby komuś przeszkody uniemożliwiające zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy w/w osobami zobowiązany jest do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy. Narzeczonych powierzamy modlitwie całej naszej wspólnoty.