1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, uroczystość, która powstała na prośbę Pana Jezusa przekazaną Świętej Siostrze Faustynie. Zachęcamy do odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego indywidualnie, we wspólnocie rodziny lub za pośrednictwem transmisji w mediach.

 2. Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych i kościelnych, od 20 kwietnia do odwołania, liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym jest uzależniona od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni.
  W kościele „murowanym” przestrzeń przeznaczona dla uczestników liturgii to około 300m2, a więc w liturgii może uczestniczyć maksymalnie 20 osób. W kościele „drewnianym” – maksymalnie 10 osób. Dotyczy to również Mszy świętych pogrzebowych. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. mają osoby, które zamówiły daną intencję, a przy pogrzebie – najbliższa rodzina.
  Zarówno przed świątynią jak i na cmentarzu, nie ma możliwości gromadzenia się osób w ilości większej niż ta, która określona jest przez przepisy sanitarne.
  Uczestnicy liturgii, z wyjątkiem kapłana sprawującego obrzędy, są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z zasadami obowiązującymi w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Twarz można odsłonić na chwilę przy przyjmowaniu Komunii świętej w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, w duchu miłości bliźniego dbając o bezpieczeństwo kapłana i kolejnych osób przystępujących do Eucharystii, zaleca się aby przyjmować Komunię na rękę.


 3. Rodziny dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej informujemy, że (z oczywistych względów) uroczystości pierwszokomunijne nie odbędą się w planowanym terminie 10 maja. Sądzimy, że powinno się udać zorganizować Pierwszą Komunię (prawdopodobnie w trochę skromniejszej formie) w jedną z niedziel wrześniowych. Termin zostanie ustalony, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, nie wcześniej niż w drugiej połowie maja, a najpóźniej w czerwcu i podany do wiadomości na stronie parafii.

 4. W najbliższy czwartek (23.04) obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha – Patrona Polski. Jest to także dzień imienin ks. Proboszcza i ks. Wojciecha, oraz pracujących w kościele „drewnianym” – ks. Wojciecha i ks. Marka (25.04). Dziękując Panu Bogu za osoby i posługę czcigodnych solenizantów pamiętajmy o nich w gorącej modlitwie.

 5. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się:
  – Paweł Goździkowski – kawaler z parafii  tutejszej i Milena Anna Klos – panna z par. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie.
  Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie małżeństw między wymienionymi osobami jest zobowiązany powiadomić o tym miejscowych duszpasterzy. Narzeczonych powierzamy Waszym modlitwom.
  Internetowe katechezy małżeńskie w Diecezji Warszawsko-Praskiej