1. Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych i  kościelnych, od 20 kwietnia do odwołania, liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej może wynosić w kościele murowanym  maksymalnie 20 osób, a w kościele „drewnianym” – maksymalnie 10 osób.
  Dotyczy to również Mszy Świętych pogrzebowych. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. mają osoby, które zamówiły daną intencję, a przy pogrzebie – najbliższa rodzina.
  Zarówno przed świątynią jak i na cmentarzu, nie ma możliwości gromadzenia się osób w ilości większej niż ta, która określona jest przez przepisy sanitarne.


 2. Rodziny dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej informujemy, że (z oczywistych względów) uroczystości pierwszokomunijne nie odbędą się w planowanym terminie 10 maja. Sądzimy, że powinno się udać zorganizować Pierwszą Komunię (prawdopodobnie w trochę skromniejszej formie) w jedną z niedziel wrześniowych lub październikowych. Termin zostanie ustalony najszybciej jak to będzie możliwe, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, nie wcześniej niż w drugiej połowie maja, a najpóźniej w czerwcu i podany do wiadomości na stronie parafii.

 3. W tym tygodniu przypadają również pierwszy piątek, pierwsza sobota i niedziela maja. Obchodzimy je według stałego porządku, ale zachowując ograniczenia związane z epidemią.

 4. Nabożeństwa Majowe, będziemy odprawiać w naszym kościele w niedziele, święta i dni powszednie po Mszy Św. wieczornej. Ze względu na stan epidemii i ograniczoną liczbę wiernych w naszym kościele, zachęcamy do prywatnego bądź za  pośrednictwem mediów, odmawiania Litanii Loretańskiej do NMP.

 5. W piątek – 1 maja – można spożywać pokarmy mięsne, gdyż została na ten dzień udzielona przez naszego Biskupa stosowna dyspensa.

 6. W naszym kościele zostało wstępnie zamontowane nowe nagłośnienie. Przez najbliższy czas będzie przechodziło fazę testów. W związku z tym zwracamy się do naszych parafian z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag co do jakości  jego funkcjonowania. W miarę możliwości wszelkie sugestie postaramy się uwzględnić.

 7. W tym tygodniu będziemy przeżywać następujące wspomnienia i uroczystości:
  – w środę – Św. Katarzyny Sieneńskiej – Dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Europy
  –  w sobotę – Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski, uroczystość przeniesiona z następnej niedzieli.