1. Przypominamy , że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych i kościelnych, od 20 kwietnia do odwołania, liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej może wynosić w kościele murowanym maksymalnie 20 osób, a w kościele „drewnianym” – maksymalnie 10 osób.
  Dotyczy to również Mszy Świętych pogrzebowych. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. mają osoby, które zamówiły daną intencję, a przy pogrzebie – najbliższa rodzina.
  Zarówno przed świątynią jak i na cmentarzu, nie ma możliwości gromadzenia się osób w ilości większej niż ta, która określona jest przez przepisy sanitarne.
  Uczestnicy liturgii, z wyjątkiem kapłana sprawującego obrzędy, są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z zasadami obowiązującymi w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Twarz można odsłonić na chwilę przy przyjmowaniu Komunii świętej.


 2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek maja. Nabożeństwo „Godzina Święta” będzie odprawione o godz. 17.30.

 3. Nabożeństwa Majowe odprawiamy w niedziele, święta i dni powszednie po Mszy Św. wieczornej.
  Ze względu na stan epidemii i ograniczoną liczbę wiernych w naszym kościele, zachęcamy do prywatnego bądź za pośrednictwem mediów, odmawiania Litanii Loretańskiej do NMP.


 4. W tym tygodniu będziemy przeżywać następujące wspomnienia i uroczystości:
  – w poniedziałek – Św. Floriana- Męczennika i Patrona Diecezji Warszawsko- Praskiej
  – w środę – Św. Apostołów Filipa i Jakuba
  – w piątek – Św. Stanisława – Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski ( z racji uroczystości – tego dnia nie obowiązuje post)
  – w sobotę – Najświętszej Maryi Panny Łaskawej – Głównej Patronki Stolicy


 5. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:
  Kamil Wileński – kawaler z par. tutejszej i Aleksandra Radzikowska – panna z par. tutejszej
  Wojciech Robert Matyjasiak – kawaler z par. Św. Tomasza Apostoła w Warszawie i Anna Popowska – panna z par. tutejszej
  Jeżeli znane komukolwiek byłyby przeszkody do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego pomiędzy tymi osobami zobowiązany jest do poinformowania o nich miejscowych duszpasterzy.