1. Informujemy, że zgodnie z najnowszymi zarządzeniami, liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej może wynosić w kościele murowanym maksymalnie 35 osób, a w kościele „drewnianym” – maksymalnie 20 osób.
  Dotyczy to również Mszy Świętych pogrzebowych. Pierwszeństwo udziału we Mszy mają osoby, które zamówiły daną intencję, a przy pogrzebie – najbliższa rodzina.
  Zarówno przed świątynią jak i na cmentarzu, nie ma możliwości gromadzenia się osób w ilości większej niż ta, która określona jest przez przepisy sanitarne.
  Uczestnicy liturgii, z wyjątkiem kapłana sprawującego obrzędy, są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z zasadami obowiązującymi w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.
  Należy także zachować bezpieczną odległość – co najmniej 2m od innych osób.


 2. W piątek rozpoczniemy Nowennę Do Ducha Świętego, połączoną z nabożeństwem majowym odprawianym codziennie po wieczornej Mszy świętej. Jest to przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, która przypada za dwa tygodnie – 31 mają.

 3. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:
  Piotr Samulski – kawaler z par. tutejszej i Grażyna Violetta Goś – panna z par. Chrystusa Króla w Warszawie- Dariusz Patryk Nowak – kawaler z par. tutejszej i Aneta Anna Gwiazdowska – panna z par. tutejszejJeżeli znane komukolwiek byłyby przeszkody do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego pomiędzy tymi osobami zobowiązany jest do poinformowania o nich miejscowych duszpasterzy.