1. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej może wynosić w kościele murowanym maksymalnie 35 osób, a w kościele „drewnianym” – maksymalnie 20 osób.
  Uczestnicy liturgii, z wyjątkiem kapłana sprawującego obrzędy, są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa.
  Należy także zachować bezpieczną odległość – co najmniej 2m od innych osób.


 2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przygotowujemy się do niej przez odmawianie Nowenny Do Ducha Świętego. Jest ona połączoną z nabożeństwem majowym odprawianym codziennie po wieczornej Mszy Świętej. Kończy się także okres Komunii Świętej Wielkanocnej.

 3. W czwartek – 28 maja – przypada 39. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Módlmy się o Jego rychłą beatyfikację, która ze względu na stan epidemii została przełożona.

 4. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się:
  Przemysław Lelonek – kawaler z par. tutejszej i Joanna Angelika Szczepańska – panna z par. tutejszej;
  Michał Krzysztof Lewandowski – kawaler z par. tutejszej i Marcelina Cecylia Bonusiewicz – panna z par. tutejszej;
  Krzysztof Adam Budzyński – kawaler z par. tutejszej i Oliwia Bożena Orłowska – panna z par. tutejszej
  Piotr Samulski – kawaler z par. tutejszej i Grażyna Violetta Goś – panna z par. Chrystusa Króla w Warszawie.
  Jeśli istnieją jakieś przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy wymienionymi narzeczonymi, należy je przedstawić miejscowym duszpasterzom. Narzeczonych powierzamy Waszej modlitwie.