1. Przypominamy, że do odwołania, liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej może wynosić w kościele murowanym maksymalnie 20 osób, a w kościele „drewnianym” – maksymalnie 10 osób.
  Dotyczy to również Mszy Świętych pogrzebowych. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. mają osoby, które zamówiły daną intencję, a przy pogrzebie – najbliższa rodzina.
  Zarówno przed świątynią jak i na cmentarzu, nie ma możliwości gromadzenia się osób w ilości większej niż ta, która określona jest przez przepisy sanitarne.
  Uczestnicy liturgii, z wyjątkiem kapłana sprawującego obrzędy, są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z zasadami obowiązującymi w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Twarz można odsłonić na chwilę przy przyjmowaniu Komunii świętej.


 2. Zaplanowana na koniec maja Uroczystość Bierzmowania została wstępnie przeniesiona na jesień. Dokładny termin zostanie podany w stosownym czasie.

 3. Nabożeństwa Majowe odprawiamy w niedziele, święta i dni powszednie po Mszy Św. wieczornej.
  Ze względu na stan epidemii i ograniczoną liczbę wiernych w naszym kościele, zachęcamy do prywatnego bądź za pośrednictwem mediów, odmawiania Litanii Loretańskiej do NMP.


 4. W tym tygodniu będziemy wspominać następujących Świętych:
  – w czwartek – Św. Macieja Apostoła
  – w sobotę – Św. Andrzeja Bobolę – Prezbitera i Męczennika, Patrona Polski i Metropolii Warszawskiej


 5. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:
  Kamil Wileński – kawaler z par. tutejszej i Aleksandra Radzikowska – panna z par. tutejszej
  Wojciech Robert Matyjasiak – kawaler z par. Św. Tomasza Apostoła w Warszawie i Anna Popowska – panna z par. tutejszej
  Dariusz Patryk Nowak – kawaler z par. tutejszej i Aneta Anna Gwiazdowska – panna z par. tutejszej
  Jeżeli znane komukolwiek byłyby przeszkody do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego pomiędzy tymi osobami zobowiązany jest do poinformowania o nich miejscowych duszpasterzy.