Przypominamy, że wewnątrz kościoła nadal obowiązuje zasłanianie ust i nosa

oraz zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m od innych osób

 1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
  – w poniedziałek – Bł. Marię Teresę Ledóchowską – dziewicę
  – w środę – Św. Jana z Dukli – prezbitera
  – w sobotę Św. Benedykta, Opata – patrona Europy

Wszystkim wypoczywającym na urlopach i wakacjach życzymy  wielu pięknych przeżyć i wrażeń.
Gdziekolwiek będziemy spędzać ten czas – pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej.

2. Zapowiedzi przedślubne. W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć związek małżeński:

 • Artur Mariusz Rybicki – kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Sobczyńska panna z par. Św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie
 • Jarosław Makary Strupiechowski – kawaler z par. tutejszej i Monika Joanna Gajewska – panna z par. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie
 • Arkadiusz Szczepańczyk – kawaler z par. św. Trójcy w Ząbkach i Magdalena Anna Zarzecka – stanu wolnego z par. tut.
 • Lesław Emil Rodzeń – kawaler z par. tut. i  Agnieszka Wydryszek – panna z par. tut.

Jeśli istnieją jakieś przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy wymienionymi narzeczonymi, należy je przedstawić tutejszym duszpasterzom.